Gästföreläsning med PhD Benjamin Weber, University of Toulouse; Marie Curie research scholar, Stockholm University. Temat för föreläsningen är Teaching history as a political act: Paolino da Venezia’s Abreujamen de las Estorias (BL, Egerton 1500).

Biblioteket (sal 300)
Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E, 1 tr. 
Kontaktperson: Helena Bodin, helena.bodin@littvet.su.se