Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00–18.00 i rum 144 på Institutionen för kultur och estetik, i Manne Siegbahnhusen på Frescativägen 24F.

Dagens föreläsning hålls av Johan Lundberg 

Johan Lundberg.

1988–2018: Förändrade villkor för att skriva om litteratur – Om föreläsningen

Johan Lundberg är sedan 2004 anställd vid SU, men disputerade 1992 med en avhandling om Harry Martinsons poesi 1935–1945. Efter avhandlingen skrev han en bok om svensk dekadent, symbolistisk och förmodernistisk poesi under det tidiga 1900-talet. Han har undervisat på alla nivåer inom ämnet litteraturvetenskap vid Uppsala, Umeå och Linköpings universitet. På senare år har Lundberg skrivit böckerna Ljusets fiender (2013), Det sista museet (2016) och Europas skugga (2017), vilka hålls samman av en i stora stycken kritisk hållning gentemot normer och tendenser inom samtida humaniora.

Lundberg kommer att tala om vikten av att som akademiker skriva mycket och för andra målgrupper än ämnesföreträdare samt om fördelar och nackdelar med att ifrågasätta de normer som är dominerande inom den nutida universitetsvärlden.

Kommande föredrag i serien

Onsdag 25 april, kl. 17.00–18.00, sal 144

Frida Beckman: Hur vi läser nu: från när-till yt- till distansläsning och tillbaka igen.

Onsdag 23 maj, kl. 17.00–18.00, sal 144

Per Israelson: Den lekande läsaren och läsningens lek: medieekologi, fantastik och estetiskt deltagande