Anna Källén

Om föreläsningen

Kulturarv och gränser är vanliga ord i dagens samhällsdebatt. De används för att hävda och debattera identitet, rättighet och tillhörighet. De har en stabil materialitet, till synes självklar och evig. Men med ett längre historiskt perspektiv ser vi att de skapas med politiska ambitioner och upprätthålls genom sociala praktiker.

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenterar ledande forskare de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla. Detta görs i form av kortföredrag om 15 minuter, så kallade akademiska kvartar.

Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond arrangerar Anna Källéns föreläsning och föreläsningen Hur kan bilder synliggöra gränsområden och utmana gränser?.

Till evenemanget på Bokmässans hemsida

Om Anna Källén

Anna Källén är docent i arkeologi och forskar vid Institutionen för kultur och estetik om hur föreställningar om forntiden formas i det vi kallar kulturarv. Hon har med vetenskapshistoriska och samtida studier visat hur kulturarv tar form i processer som aktualiserar frågor om identitet och makt, i vetenskap, kommersiell verksamhet och politik.

Mer om Anna Källéns forskning

Om kulturarvsforskning vid institutionen

Mer läsning

13/11, 2019: Om kulturarv och gränser i ny publikation