Kvinnlig student står och läser i sin mobiltelefon i en europeisk stad. Foto: Travnikov Studio
Foto: Travnikov Studio / Mostphotos

En tids vistelse vid ett lärosäte utomlands ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Utbytesstudier kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenhet inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill arbeta internationellt.

Stipendium

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till Institutionen för kultur och estetiks partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden.

Idag har vi avtal med drygt 30 partneruniversitet i länder som exempelvis Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tjeckien.

Sök senast 16 september

Ansökan om nominering till studier vårterminen 2020 ska vara institutionen tillhanda senast den 16 september.

Mer information och ansökningshandling finns på denna sida.

Så är det att plugga utomlands - studenter berättar.