Interiören av nationalbiblioteket i Paris med studenter.
Nationalbiblioteket i Paris. Foto: Giovanni Gagliardi / Mostphotos

En tids studier vid ett lärosäte i ett annat land ger dig chans att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och vässa dina språkkunskaper.

Det kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenhet inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill arbeta internationellt.

Stipendium

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till Institutionen för kultur och estetiks partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden.

Idag har vi avtal med drygt 30 partneruniversitet i länder som exempelvis Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tjeckien.

Sök senast 12 mars

Ansökan om nominering till studier läsåret 2020–2021 ska vara institutionen tillhanda senast den 12 mars.

Mer information och ansökningshandling finns på denna sida.

Så är det att plugga utomlands - studenter berättar.