Anonym bokillustration ca 1750, New York Public Library
Anonym bokillustration ca 1750, New York Public Library.

Bellmanssällskapet har sedan grundandet 1919 haft en särskild koppling till forskningen och ett uppdrag att förmedla akademisk forskning om Bellman till den intresserade allmänheten. Mycket har gjorts under dessa 100 år, men mycket är också ogjort. Därför vill vi under 100-årsjubiléet uppmärksamma ett mindre undersökt forskningsfält.

Performativ aspekt

Långt innan trubadurerna gjorde Bellman till sin, var han skådespelarnas poet. De första uttolkarna av Bellmans visor var hans skådespelarvänner, inte minst Lars Hjortsberg, som var en av sin tids största skådespelare och som kom att bli en av de första hyllade Bellmansångarna. Den performativa aspekten på Fredmans epistlar och sånger och många andra av skaldens verk är mycket viktig, då den kan bidra till en ökad förståelse för den unika litterära och dramatiska uppbyggnad som är kännetecknande för Bellman liksom för visuella, ljudmässiga och interaktiva funktioner i 1700-talets salongs-underhållning.

Hösten 2014 spelades regissören Hugo Hanséns hyllade entimmesföreställning Bellman! på Klara Soppteater i Stockholm, där skådespelerskan Sofia Ledarp gav en tolkning av en tidlös och genuslös Fredman. 2017 presenterade regissören Gunnel Bergström en estradföreställning baserad på Bellmans verk på Riddarhuset i Stockholm, där skådespelaren Richard Forsgren tolkade ett antal av Bellmans epistlar, sånger och brev, ackompanjerad av den unge jazzgitarristen Leo Krepper. Forsgren har sedan dess utökat sin repertoar och fördjupat sig i epistelkaraktärerna ur en skådespelares synvinkel, vilket har lett till nya insikter om både de lokala och mer allmänna samhälleliga kulturella förutsättningarna för de samtida publikreaktioner på Bellmans framträdanden som finns bevarade. Den postmoderna tanken om immersive/uppslukande teaterkonst som blivit populär framförallt i engelskspråkiga, urbana kulturer under 2000-talet, där publiken är en del av föreställningen, skulle kunna undersökas i ljuset av den estetik som låg till grund för 1700-talets salongsunderhållning.

Dans viktig ingrediens

Därför önskar Bellmanssällskapet se en ökning av performativitetsforskningen kring Bellman. Detta gäller även dans, en viktig ingrediens i många av skaldens verk. Dans kunde på 1700-talet kunde ge uttryck för en mångfald sociala och kulturella hierarkier och koder. Dansböcker och visböcker är därtill ett ovärderligt grundforskningsmaterial när det gäller att spåra inte bara Bellmanmelodier utan i förlängningen ett gemensamt, europeiskt kulturarv.

Under denna dag kommer vi också att beröra hur vi håller Bellman och Bellmanforskningen levande. Härvidlag har vi inbjudit barndansgruppen Arturs Barn från Sällskapet Gustafs Skål, samt en av Sveriges mest lovande unga gitarrister, Leo Krepper, för att skapa förutsättningar för nya generationer att engagera sig i Bellman och för att identifiera skärningspunkterna mellan tradition och förnyelse inom såväl den teoretiska som den performationsinriktade Bellmanforskningen.

Avslutas med en rundabordsdiskussion

Dagen avslutas med en rundabordsdiskussion centrerad kring frågor som “Vilken roll spelar framförandet i synen på Bellman?”; “Hur kan performativitetsforskning förändra synen på Bellmans och 1700-talets poesi och dramatik?”; “Vilken roll hade den svenska salongskulturen i förmedlandet av nya estetiska och politiska idéer?”; “Vilka mål skall framtidens Bellmanforskning ha?”.

Symposiet arrangeras med stöd av Svenska Akademien.

Program

09.00 – 09.15 

Välkommen, Mats Hayen

09.15 – 10.00

Key note: “Vår dåtida och framtida Carl Michael”, James Massengale

10.00 – 10.30

“Från Runius till Bellman: Nya rön i den äldre svenska vistraditionen”, Martin Bagge

10.30 – 11.00 

“Bellmans relgiøse digte som sungne salmer?” Henrik Bøggild, Flemming Klyver och Sisi Cohrt

11.00 – 11.30 

“Bellman som pekoralpastischör”, Daniel Möller

11.30 – 12.00 

Kaffe och kardemummakaka

12.00 – 12.30 

“Bellmans dubbla scen”, Lars Lönnroth

12.30 – 13.30 

“Nya perspektiv på Bellman och dramatiken”, Jennie Nell och Stefan Ekman

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.00

”När Dansmästarn hjulbent skuttar: Bellman och 1700-talets dans”, Camilla Kandare

15.00 – 16.00

“Bellman och dansen – Gustafs Skål och dess ursprung”, Anna Löfgren med illustrerande framträdande av barndansgruppen Arturs Barn samt Sällskapet Gustafs Skåls dansgrupp. Richard Forsgren och Martin Bagge.

16.00 – 16.30 

Bischoff och kryddbulle

16.30 – 17.30 

“Bellman och performativiteten”. Föredrag med illustrationer av Richard Forsgren

17.30 – 18.00 

“Med Bellman i framtiden”. Nya episteltolkningar av Leo Krepper

18.00 –19.00 

Rundabordsdiskussion samt snacks och ett glas prosecco. Diskussionsledare: Lars Lönnroth och Daniel Möller. Moderator: Mats Hayen

19.00 

Avslutande tankar. Jennie Nell och Mats Hayen

Medverkande 

Organisatör

Jennie Nell, fil.dr. litteraturvetenskap, Stockholms universitet, sekreterare Bellmanssällskapet

Key note

James Massengale, Ph.D., Distinguished Research Professor, Scandinavian Studies, UCLA

Talare i alfabetisk ordning 

Martin Bagge, fil.kand., fil.dr. h.c., musiker, komponist, författare, visforskare, f.d. ordförande i Svenska Visakademien
Henrik Bøegglid, musikpedagog, musiker, kompositör, ordf. Selskabet Bellman i Danmark
Sisi Cohrt, mag.art, sångerska, Executive Assistant, ledamot Selskabet Bellman i Danmark
Stefan Ekman, fil.dr. litteraturvetenskap, Högskolan i Skövde
Richard Forsgren, skådespelare, Stockholm Mats Hayen, fil.dr. historia, Stockholms stadsarkiv, ordförande i Bellmanssällskapet
Camilla Kandare, fil.dr. dansvetenskap, oberoende forskare/Svenska institutet i Rom
Flemming Klyver, pianist, cand.mag. i musik och engelska, ledamot Selskabet Bellman i Danmark
Leo Krepper, kand. Kungl. Musikhögskolan, musiker, Stockholm
Anna Löfgren, dansmästare Sällskapet Gustafs skål, husfru Kristinehovs malmgård, författare
Lars Lönnroth, professor emeritus litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
Daniel Möller, docent litteraturvetenskap, Lunds universitet