Deltar gör också författaren själv, Carina Burman, fil. dr, författare och  litteraturvetare. Biografin är den mest omfattande levnadsteckningen som gjorts över Sveriges genom tiderna kanske störste diktare. Evenemanget hålls i samarbete Bellmanssällskapet och Stockholms stadsbibliotek.   

Fri entré.