Evenemangen arrangeras av Ekelöfsällskapet och ABF, med stöd av Svenska Akademien.

Start 19 februari, kl. 18

Serien startar måndag den 19 februari kl. 18. Den blir tudelad mellan författaren Peter Mosskin, som talar om sin nya bok "Systrarna", och förläggaren och författaren Jonas Ellerström, som talar om två diktsamlingar av Nun Ekelöf och Nini Flodquist. Om evenemanget på ABF:s hemsida.

16 april, kl. 18

Daniel Pedersen
Daniel Pedersen.

Daniel Pedersen håller en föreläsning om Nobelpristagaren och författaren Nelly Sachs korrespondens med diktaren Gunnar Ekelöf, bland annat deras alltmer personliga brevväxling, där Ekelöf engagerade sig i Sachs öde och hjälpte henne mota demonerna genom att låna henne en av sina ikoner. 

15 maj, kl. 18

Helena Bodin föreläser om brevväxlingen mellan Ekelöf och Brita Wigforss, litteraturkritiker på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och sedermera docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes intresse för hans dikter gjorde att han berättade mycket öppet om deras bakgrund, särskilt ifråga om Jungfrun.

Helena Bodin
Helena Bodin.

Helena Bodin har tidigare talat om Ekelöfs resa till Istanbul 1965 och hur han använt ikoner i sin poesi, föredrag som publicerats i Ikon och ekfras (Artos 2013). Hon arbetar nu med den här brevväxlingen, där Ingrid Ekelöf efter sin makes bortgång fortsatte att skriva till Brita Wigforss, i en livslång vänskap som kom att vara nära trettio år.