Samtalet, som tar avstamp i Accelerators pågående utställning Ympa orden, piska min tunga, kommer även att beröra praktiker som har språket som grund och dess möjligheter att påverka samhället.

Samtalet hålls på engelska. Det pågår cirka 60 min och streamas live via Accelerators Facebooksida. Samtalet spelas även in och går att ta del av i efterhand i Accelerators podcast och YouTube-kanal.

Stillbild från videotrailern för Jennifer Hayashidas bok A Machine Wrote This Song.
Stillbild från videotrailern för Jennifer Hayashidas bok A Machine Wrote This Song. Bild: Jennifer Hayashida and Benj Gerdes.

Johanna Gustafsson Fürst har i sin utställning Ympa orden, piska min tunga bland annat varit upptagen av enspråkighetens normerande förtryck och flerspråkighetens berikande möjligheter. Samtalet utgår ifrån detta, samt tar i beaktning hur gränsdragningarna mellan olika språk bär på komplexa maktförhållanden och hur de är sammanflätade med samtidens sociala, politiska, ekonomiska och kulturella uttryck. Följande frågor kommer att diskuteras: Hur kan man närma sig de maktförhållanden som blottas i språkets gränsdragningar? Vad innebär det att överskrida gränsdragningarna som flerspråkigt subjekt – exempelvis i arbetet som översättare? I samtalet deltar översättaren Jennifer Hayashida och språkforskaren Johan Järlehed. De kommer att fokusera på hur språk relaterar till sociala förändringsprocesser och hur översättningsarbetet kan fungera som en motvikt till samtidens enspråkiga norm.

Jennifer Hayashida är poet, översättare och konstnär. Hon debuterade 2018 med poesisamlingen A Machine Wrote This Song (Gramma Poetry/Black Ocean) och har bland annat översatt Athena Farrokhzad, Katarina Taikon och Lawen Mohtadi till engelska.

Johan Järlehed är universitetslektor i spanska vid Institutionen för språk och litteraturer på Göteborgs Universitet. För närvarande leder han ett forskningsprojekt som undersöker språkets roll för segregation och gentrifiering i Göteborg.

Credits:

Yuying Hu, curator
Jennifer Hayashida, poet, översättare och konstnär
Johan Järlehed, universitetslektor i spanska