Louis Jean Despres, Gustav iii:s besök i Tivoli 1784. Foto: Bodil Beckman/Nationalmuseum

OBS! Evenemanget är nu fullsatt.

Kvällens uppsättning Gli Elisi o sia L’ombre degli eroi har fokus på tillfällighetskantaten som genre och dess bäring på operans utveckling, liksom på musikens politiska och diplomatiska funktion under det sena 1700-talet. Konserten föregås av korta, populärvetenskapliga föreläsningar som sätter in italienska resan, musiken och tillfälleskantaten i en historisk-politisk kontext.

Evenemanget är ett samarbete med Svenska Akademien.

Program

Välkommen

av Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm, samt ordförande i Sällskapet Gustaf III Jennie Nell

»Akademiens ledamöter som arkadiska herdar«

av författaren och akademiledamoten Horace Engdahl

»Grefven af Haga i Arkadien: Om sjukdom, diplomati och kultur under Gustaf III:s italienska resa«

av Jennie Nell

»Diplomati genom teater: Gustaf III och kantaten Gli Elisi«

av Magnus Tessing Schneider, Stockholms universitet (Performing Premodernity)

Om musikforskningen kring stycket 

Mark Tatlow (Performing Premodernity/Sällskapet Gustaf III), Olof Larsson, Björg Ollén och Elin Gabrielsson (Drottningholms Barockensemble)

Publikfrågor

Paus

Konsert

Gli Elisi o sia L’ombre degli eroi

Sigrid Vetleseter Bøe, sopran
Rodrigo Sosa dal Pozzo, countertenor Drottningholms Barockensemble Medlemmar ur Gustaf Sjökvists Kammarkör
Dirigent: Mark Tatlow

Full programtext i PDF.

Magnus Tessing Scheider och Jennie Nell
Magnus Tessing Schneider och Jennie Nell.

Fri entré men bokning behövs

Fri entré men biljett måste förbokas. OBS! Evenemanget är nu fullsatt.

Insläpp från kl. 18.00.