Fakultetsopponent: Professor Anders Burman, Södertörns högskola.

Ordförande vid disputationen: Professor Elisabeth Mansén, Stockholms universitet.

Huvudhandledare: Professor Inga Sanner.

Disputationen är öppen för alla.