Opponent: Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Ordförande: Malin Hedlin Hayden, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.