Hilda Jacobsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Fakultetsopponent: Docent Jenny Björklund, Uppsala universitet.

Ordförande vid disputationen: Professor Helena Bodin, Stockholms universitet.

Huvudhandledare: Professor emeritus Boel Westin.