Program

09.30
Välkomnande och presentation av programmet

Elisabeth Wåghäll Nivre (vicerektor)
Utbildningsledarna vid fakulteterna

09.50    
Karriär inom akademin

Claes Strandlund (Personalavdelningen)

10.30    
Kaffepaus

11.00    
Karriär utanför akademien

Anette Hulth, Folkhälsomyndigheten

11.30    
Post doc utomlands – egna erfarenheter

Tara Hessa, Stockholms universitet

12.00    
Lunch

13.15    
Att skriva en lyckad forskningsansökan och hur man hittar finansiering – råd och tips

Gunilla Allstig (Avdelningen för forskningsstöd)

14.00    
Karriär utanför akademien

Karin Åmossa, SULF

14.30    
Avslutning och utvärdering

Hjärtligt välkomna!

Anmälan görs via http://simplesignup.se/private_event/124255/16075b1f35 senast den 2 februari.

(Obs! Anmälan är bindande).

Har du frågor om anmälan eller eventet går det bra att ställa dem till peter.bretschneider@su.se.

Ev. ändringar kan förekomma.