Se inbjudan på engelska med information om hur du anmäler dig.

Vid frågor kontakta nina.vettergren@su.se, telefon: 08-16 24 94.