Människans förhållande till droger och rus är komplicerat och påverkar allt från statsfinanser, kriminalitet och världspolitik till socialt liv och hälsa. Men hur definierar vi en drog? Var börjar egentligen drogernas historia? Hur ser utvecklingen av svensk narkotikakonsumtion ut? Och hur framgångsrik är Sveriges restriktiva narkotikapolitik?

En öppen föreläsning med historikern Daniel Berg, författaren och idéhistorikern Isabelle Ståhl och kriminologen Henrik Tham.

Moderator: Gabriella Ahlström.

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.

Om Isabelle Ståhl

Isabelle Ståhl är doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Honintresserar sig i sin forskning för psykiatrins kulturella historia, tysk filosofihistoria, litterär primitivism, och narrativisering. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon självförsök med psykedeliska droger i Tyskland under 1920-talet. Hon utgår från Walter Benjamins beskrivningar av sina erfarenheter. 

Mer om Isabelle Ståhls forskning.