Ulrike Schnaas på Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet leder ett seminarium om doktorandhandledning ur likabehandlingsperspektiv.

För mer information eller förslag på frågor att ta upp, kontakta Staffan Bergwik eller någon av de andra i institutionens likabehandlingsgrupp.