Medverkande

  • Simon Ekström skriver om humrars förekomst i skämtteckningar.
  • Mattias Frihammars bidrag belyser utifrån ett vildmarksgalleri i Ockelbo frågor om etik, iscensättning, lokal identitet och dikotomin land/stad.
  • Sverker Hyltén – Cavallius bidrag handlar om hur död, dödande och massutdöende gestaltas på naturvetenskapliga museer.
  • Helena Hörnfeldt skriver om hur människors rädsla för djur är kulturellt förankrad i olika tider och sammanhang.
  • Lars Kaijser belyser de konventioner som bidrar till hur djur och natur – i detta fall hajar – framställs och gestaltas på offentliga akvarier.
  • Elin Lundquists text behandlar mötet mellan jägare och djurrättsvänner, och naturskydd kontra tradition och historia under vårmånadernas fågeljakt på Malta.
  • Susanne Nylund Skoog skriver om de kategoriseringar av djur och natur som återfinns i berättelser som skildrar människors möten med fåglar.
  • Michelle Göransson fokuserar köttätandets praktiker, carnism, och hur relationer skapas mellan platser, djur och naturlighet


Meddela gärna per mejl om du vill vara med till kelly.hubben@littvet.su.se eller karin.dirke@idehist.su.se


Välkommen!