Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00–18.00 i rum 144 på Institutionen för kultur och estetik, i Manne Siegbahnhusen på Frescativägen 24F.

Dagens föreläsning hålls av Per Israelson

Per Israelsson, forskare i litterturvetenskap
Per Israelsson.

Den lekande läsaren och läsningens lek: medieekologi, fantastik och estetiskt deltagande – Om föreläsningen

Fantastikens främmande värld förutsätter en deltagande läsare. En läsare som inte bara intellektuellt tillägnar sig en fiktionsvärld, utan som också kroppsligen och med sinnena deltar i denna världs tillkomst. En lekande läsare, men framför allt, en läsare som är villig att utsättas för läsningens lek. Detta förkroppsligade deltagande förutsätter en radikalt annorlunda förståelse av litteraturens funktion än den som dominerat den västerländska moderniteten. Den fantastiska litteraturen är inte bara postmodern, den är också posthumanistisk. Litteraturen, liksom människan, utgör här en ekologisk organism. Kort sagt: den fantastiska berättelsen gör läsaren till del av litteraturens medium.

Med nedslag i ett antal fantastiska författarskap – Ursula Le Guin, Julio Cortázar, J. R. R. Tolkien, Leena Krohn, Karin Tidbeck, Thomas Ligotti, Neil Gaiman, Angela Carter, Stig Dagerman – kommer föredraget kartlägga konturerna av fantastikens medieekologiska kropp.

Kommande föreläsningar i serien

Onsdag 21 mars, kl. 17.00–18.00, sal 144

Johan Lundberg: 1988–2018: Förändrade villkor för att skriva om litteratur 

Onsdag 25 april, kl. 17.00–18.00, sal 144

Frida Beckman: Hur vi läser nu: från när-till yt- till distansläsning och tillbaka igen