Ordf. Elisabeth Mansén. Skriftligt underlag ska finnas: kontakta författaren.