Ordf. Staffan Bergwik. Skriftligt underlag ska finnas: kontakta författaren.