Skriftligt underlag förväntas – ta vid behov kontakt med författaren.

Ordförande: Elisabeth Mansén.