Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan varför två härskare i varsin utkant av en traditionellt bysantinsk sfär, från Bulgarien respektive Armenien, omkring år 1200 oberoende av varandra vände sig till Rom för makt och legitimitet, detta just innan Konstantinopel erövrades av västeuropeiska korsfarare. Kan de nya idéerna om makt och legitimitet i dessa riken ge nya perspektiv på Bysans' nedgång och påvedömets växande inflytande?
Granskare: Olof Heilo, FD i bysantinsk historia och biträdande direktör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria vid Historiska institutionen och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet.

Ordf. Elisabeth Mansén.