Seminariet är inställt.

Gästföreläsning av docent Ida Östenberg, Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet. Temat för föreläsningen är Antonius’ begravningstal över Caesar.

Biblioteket (sal 300)
Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E, 1 tr. 
Kontaktperson: Helena Bodin, helena.bodin@littvet.su.se