Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi

Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen. Du får information om låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem. Kurserna omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studiestrategier och studieteknik. Du får dessutom information om effektiva digitala studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet.

Program  

Tisdag den 28 augusti - Ekosalen

 • Kl. 10:00-11:00 Information om kursen och särskilt pedagogiskt stöd
 • Kl. 11:00-12:00 Biblioteket informerar, talböcker
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-13:45 Visning av resursrum, TimeEdit onlinebokningssystem
 • Kl. 13:45- ca 15:00 Visning av campus

Obs! Dropin 14:00-16:00 för ansökan om stöd i Nais i Beta-huset, plan 2, rum 234-236, 238.

Onsdag den 29 augusti - Ekosalen

 • Kl. 10:00-11:00 En god start. Introduktion till högre studier
 • Kl. 11:00-12:00 Planering på lång och kort sikt
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-16:00 Strategier för läsande och skrivande

Torsdag den 30 augusti - Ekosalen

 • Kl. 10:00-12:00 Studievanor och motivation
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-14:00 Att komma i mål
 • Kl. 14:00-15:00 Visning av talsyntes, rättstavningsprogram och anteckningsappen Audionote
 • Kl. 15:15-15.45 Information om fysisk tillgänglighet och synstöd

Anmälan

Anmälan görs via e-post till: studentstod@su.se

Välkomstbrev och karta skickas per mejl till anmälda deltagare några dagar innan introduktionskursen startar.