Konferensen samlar nära 500 forskare. Årets tema är tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen. Bland huvudtalarna märks Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, som kommer att tala om tystnader i Mumindalen.

13 paneler

Förutom de fem huvudtalarna ges totalt tio sessioner med inte mindre än 13 parallella paneler vars ämnen rör sig på olika sätt kring huvudtemat. Över 400 forskare kommer här hålla föredrag bland annat om rasism, censur, flykt, migration och maktrelationer mellan barn och vuxna. Flera forskare från Institutionen för kultur och estetik deltar i konferensen.

Till konferensens webbplats: irsclcongress2019.com.