Torsdag 24 oktober

 • Kl. 10-11 Registrering i Humanistvillan Frescativägen 24 E
 • Kl. 11.00 Lunch Fakultetsklubben
 • Kl. 13.00 Anders Öhman redogör för den nationella utvärderingsgruppens arbete och dess resultat
 • K.l 14.30 Kaffe
 • Kl. 15.00 Anna Williams håller föredrag över ämnet: Uppsatsdräkten
 • Kl. 16.30 Kristina Fjelkestam berättar om hur man lyckas med kandidatkursen
 • Kl. 19.00 Middag Zum Franziskaner, Skeppsbron 44

Fredag 25 oktober

 • Kl. 9.15 Diskussion om den om den nationella utvärderingen
 • Kl. 10.45 Kaffe
 • Kl. 11.15 Per Anders Wiktorsson talar om handledning av kandidatuppsatser
 • Kl. 11.45 Lunch på egen hand
 • Kl. 13.15 Olle Josephson håller föredrag över ämnet: Ett akademiskt språk
 • Kl. 14.30 Summering och framtid
 • Kl. 15.00 Avsked