Okonstlad konst omslagsbild
 
Tid och plats: Lördag 3 mars 2012, Stockholms universitet, Humanistvillans Auditorium, Frescativägen 24E.

Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik är en ny antologi med tretton artiklar skrivna av doktorander från Forskarskolan i estetiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

I samband med lanseringen av boken anordnar forskarskolan en campusdag med föredrag på temat estetik och autenticitet. Föredragen kommer att äga rum lördag 3 mars på Stockholms universitet och är öppna för allmänheten. Inbjudna talare är Anna Odell, konstnär, och Jeremy Hawthorn, professor i litteratur.

Program

9.30
Inledning: Willmar Sauter: Några ord om Forskarskolan i estetiska vetenskaper Anna Jörngården & Axel Englund: Vad är autenticitet?

10.00
Jeremy Hawthorn: Internet memes, ’exploitables’, and electronic montage: the ’Der Untergang’ burlesques

11.00
PAUS

11.15
Maria Forsberg: Är förfalskningar dålig konst? Magnus Bremmer: ’Den synes väl icke här på taflan, men vi vänta honom vid hvarje ögonblick’: Om fotografiets autenticitet i Lars Jesper Benzelstiernas ’Daguerreotyp-Panorama’ (1840)

12.15
LUNCH

14.00
Anna Odell: Att iscensätta verkligheten

15.00
Franziska Bork Petersen: ’Do you really feel like the outside matches the inside?’ On staging bodily authenticity.

15.30
PAUS

16.00
Carl-Filip Brück: Sken och autenticitet i Theodor W. Adornos estetik Ljubica Miočević: Språk och identitet i Aleksandar Hemons författarskap

17.00
Mottagning i Biblioteket (till 18.30)