Läs mer på Nordiska språks, numera Institutionen för svenska och flerspråkighets, hemsida