Christopher Landstedt lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om frihetstidens och den gustavianska tidens divertissemang och maskerader.

Genomförs via Zoom. För länk till Zoom-seminariet kontakta Mårten Snickare (marten.snickare@arthistory.su.se).