Textseminarium. Elin Göransson Håkansson lägger fram ett avsnitt av sin avhandling med arbetstiteln Trädgårdens materialitet: estetiska, kulturella och sociala perspektiv på den privatägda trädgården vid 1900-talets början.

Förutsättningar

Torsdagar kl 15-17 i rum 509 + 508 om inget annat anges. Av smittskyddsskäl är antalet platser begränsat till sjutton (elva i rum 509 och sex i rum 508).

Vi prövar att komplettera med en enkel zoom-uppkoppling för den som inte vill/kan närvara i rummet.