Emma Jansson lägger fram ett avsnitt av sin avhandling med arbetstiteln Fashioning the Master: Re-visiting Anders Zorn Through a Material Lens.