I artikeln diskuteras varför Bondestam så sällan i sin samtid lästes som en arbetarförfattare, även om hennes romaner i regel har ett väldigt starkt arbetarperspektiv och behandlar klasstematik från olika synvinklar.

(Per-Olof Mattsson)