Nicole Vickers, doktorand i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik i Stockholm, presenterar och lägger fram texter ur sin kommande avhandling med arbetstiteln Filling in the Beat in Rhytmically Multi-layered Pop.