Ulrik Volgsten presenterar den nyutkomna antologin Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige.
Antologin kan laddas ner här.