Foto: Anna Källén
Foto: Anna Källén

Om konferensen

De senaste årens politiska utveckling i världen utmanar traditionella västerländska kulturarvsbegrepp. Dramatiska förflyttningar av människor och en ökad rörlighet av kulturarvsobjekt runt om i världen har avslöjat brister och fel i den traditionella synen på kulturarv som något stabilt, homogent, och platsbundet. Samtidigt används kulturarv i stabil essentiell mening, i ökande grad som politisk huvudfråga av ultrakonservativa politiska grupper runt om i Europa.

Det svenska kulturdepartementet arbetar för närvarande med en proposition för en ny "inkluderande" kulturarvspolitik, på premissen att "det gemensamma kulturarvet är i ständig utveckling och formas av människor tillsammans". Men i vilken utsträckning är detta förenligt med befintliga institutioner och strukturer för att förstå och förvalta kulturarv? Hur djupt går det traditionella, stabila, plats- och nationsbundna kulturarvsbegreppet med rötter i 1800-talet? Vilka förändringar krävs för att istället betona rörelse, mångfald, och delande? Kan nya rörliga begrepp – begrepp som kan rymma mångfald, gränsöverskridande identiteter, och erfarenheter av flykt och exil – bryta upp föreställningar om essentiella avgränsade kulturer, och låta kulturarvet bidra till interkulturell respekt och tolerans?

Den 26 september, kl. 9-17, samtalar sex ledande forskare i fältet Critical Heritage Studies om möjligheterna att skapa nya begrepp för kulturarv i rörelse.  

Program

8.15-09.00
Registrering
09.00-09.15 
Välkomsttal: Anna Källén
09.15-10.00 
Föreläsning: Helaine Silverman
10.00-10.30
Coffee
10.30-11.15
Föreläsning: Ali Mozaffari
11.15-12.00
Föreläsning: Jiat Hwee Chang
12.00-13.00
Lunch
13.00-13.45
Föreläsning: Siân Jones
13.45-14.30
Föreläsning: Valdimar Tr. Hafstein
14.30–15.00 
Kaffe
15.00-15.45
Föreläsning: Tim Winter
15.45-17.00
Paneldiskussion: Kulturarv i rörelse

Allt under dagen är på engelska. 

Talarna den 26 september

För mer information om talarna och abstracts, klicka på länkarna nedan.

Vill du delta i konferensens öppna dag? Anmäl dig till Ida Hughes Tidlund, koordinator, på chsn@erg.su.se. Obs! På grund av det stora intresset blir alla nya registreringar placerade på väntelista. Mejla Ida Hughes Tidlund vid frågor eller mer information.

För frågor om program och innehåll, kontakta gärna konferensens ordförande Anna Källén på anna.kallen@ark.su.se.