Insignier, upplagda Doktorsdiplom i rullar.
Foto: Ingmarie Andersson

Här är innehållet för mötet

  • information om den så kallade wordmallen som doktoranderna använder om de vill trycka sin avhandling på Stockholm University Press
  • själva tryckprocessen av avhandlingen inklusive tidsplanering och produktionsverktyg
  • registrering i DiVA, spikdatum och abstract, språkkrav på avhandlingens sammanfattning
  • copyright av bildmaterial
  • forskningsdata och open access
  • annan service som SUB erbjuder doktorander och forskare