Stina Ekblad. Foto: Sören Vilks
Stina Ekblad. Foto: Sören Vilks

Skådespelaren Stina Ekblad, sedan 1987 verksam vid Dramaten, har på ett unikt sätt arbetat med språklig gestaltning såväl i den klassiska dramatiken som med mångtydiga och komplexa samtida texter. Stina Ekblads starka intresse för, och kunskap om, det lyriska uttrycket har också resulterat i ett omfattande arbete med att levandegöra och förmedla poesi.

Viktiga insatser

Under åren 2002–2006 hade Stina Ekblad en professur med inriktning på textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har gjort viktiga insatser för Stockholms universitet, främst vid Institutionen för kultur och estetik.