Kvinnlig student sitter på en klippa med vatten i bakgrunden.
Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Hur skapas litteratur? Finns det några knep och trick bakom det litterära verkets lockande yttre? Kursen Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker undersöker skrivandet och läsandet som praktiker.

Tonvikten ligger på arbetsmetoder, skrivsätt och tekniker – variation av berättarperspektiv, sonettskrivande, textcollage och liknande.

Praktiska övningar varieras i kursen med reflektion kring både skönlitterära och teoretiska verk.

Det här är en distanskurs utan fysiska träffar.

Mer information och länk till anmälan.