Läsare: Per-Olof Mattsson, Sonya Petersson, Per Anders Wiktorsson, med flera.