Staffan Bergwik (idéhistoria), Victoria Fareld (idéhistoria), Carin Franzén (litteraturvetenskap), Fredrik Krohn Andersson (konstvetenskap) och Sonya Petersson (konstvetenskap) diskuterar i kortare inlägg frågor om hur tvärvetenskapliga angreppssätt förhåller sig till monodisciplinära traditioner och fältorienterad forskning, hur tvärvetenskapliga ambitioner fungerar i undervisning och vilka specifika utmaningar och möjligheter tvärvetenskapliga forskningsprojekt kan innebära. Seminariet kommer att äga rum via Zoom. Mer information kommer.