Karriärhalvdag för doktorander och andra intresserade. Tvärseminariet gästas av Inger Ehn Knobblock, utredare på fackförbundet ST, som talar om möjliga karriärvägar utanför universitetet.

Seminariet äger rum via Zoom. Möteslänk skickas ut via mail.