Kl. 14: Sara Callahan, "Contemporary Muybridge: Curatorial, Aesthetic and Technological perspectives".
Läsare Staffan Bergwik och Anna Dahlgren.

Kl. 15: Lydia Wistisen, projekt om utvecklandet av en ny känsloregim i amerikanska och skandinaviska ungdomsskildringar från 1950- och 60-talen.
Läsare Anna Källén och Jessica Sjöholm Skrubbe.