Kl. 13–14: Andreas Hellerstedt (idéhistoria), "From political prudence to the state of exception? A conceptual history of ‘reason of state’ in Sweden and Denmark ca 1600-1750"; läsare Magnus Linnarsson (Historiska inst) och Catharina Nolin

Kl. 14–15: Tobias Dahlkvist (idéhistoria), "Recept för en filosof: Nietzsches dietetik"; läsare Tiina Rosenberg och Tanja Schult

Kl. 15–16: Tanja Schult (konstvetenskap), "The Monument Genre’s Potential in 21st Century Democracies"; läsare Meike Wagner och Boel Hackman

Kl. 16–17: Peter Gillgren (konstvetenskap), "Historicizing Aesthetic Experience. Worldmaking in Early Modern Europe"; läsare Anna Källén och Elisabeth Mansén