Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

Fältseminariet ingår i ett pedagogiskt utvecklingsarbete gällande Stiftelsens ordinarie kurs i romersk konstvetenskap som ges i samarbete med Stockholms universitet. Under fältseminariet studeras valda delar av Roms konsthistoria med tonvikt på byggd miljö, bildkonst och samhälleliga faktorer under olika tidsepoker. Deltagarna får möjlighet att studera det romerska kulturarvet på plats tillsammans med specialiserade forskare och lärare och introduceras till Svenska Institutet i Rom med dess forskarmiljö och bibliotek.

Undantagssatsning 2018

Fältseminariet är en undantagssatsning under 2018 då den ordinarie kursen i konstvetenskap inte ges. Utvalda kandidater erhåller inga högskolepoäng för deltagandet, men erbjuds en unik möjlighet att medverka i ett pedagogiskt utvecklingsarbete gällande den ordinarie kursen. Deltagande i fältseminarium utesluter ej framtida behörighet att söka den ordinarie kursen i konstvetenskap som kommer att ges igen från och med 2019.

Behörighet

Behörig att söka är doktorand i konstvetenskap och studenter med masterexamen i konstvetenskap eller antagna till utbildning på avancerad nivå i konstvetenskap. Den konstvetenskapliga kursens alumner är också välkomna att söka.

Fältseminariet ges 17/9 – 22/9 2018. Ankomst- och avresedagar är 16/9 och 23/9.

Stiftelsen erbjuder resa och logi i enkelrum med delat kök på Svenska Institutet i Rom.

Ansök senast 3 april, 2018

Välkommen med din ansökan senast 3 april 2018. Besked om deltagande utgår i slutet av april 2018. Ansökan, i form av CV och ett personligt brev med motivering (1 sida) gällande deltagande, sändes digitalt till Svenska Institutets i Rom kansli i Stockholm: sir@medelhavsinstituten.se. Använd efternamn, stipendium samt årtal som rubrik på både e-postmeddelandet och dokumentet (till exempel ANDERSSON­­_ KONSTVET SEM_ HT18)

För vidare information om fältseminariet kontakta:

Docent Sabrina Norlander Eliasson, Konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik,

e-post: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se

För vidare information om Svenska Institutet i Rom:

www.isvroma.org