Kvinnlig student sitter lutad mot ett träd och läser en bok.
Foto: Niklas Björling

Hur skapas litteratur? Finns det några knep och trick bakom det litterära verkets lockande yttre? Denna kurs undersöker skrivandet och läsandet som praktiker.

Tonvikten ligger på arbetsmetoder, skrivsätt och tekniker – variation av berättarperspektiv, sonettskrivande, textcollage och liknande.

Praktiska övningar varieras i kursen med reflektion kring både skönlitterära och teoretiska verk.

Det här är en distanskurs utan fysiska träffar.

Mer information och länk till anmälan.