Institutionen för kultur och estetik, tegelbyggnad med tre våningsplan
Institutionen för kultur och estetik ligger på Frescativägen 22B-26, just vid tunnelbanestationen Universitetet.

Ämnet litteraturvetenskap ingår i Institutionen för kultur och estetik, som är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Drygt femtio forskare (varav ett femtontal anställda doktorander) är knutna till ämnet litteraturvetenskap vid institutionen. Tillsammans med musik-, teater- och konstvetenskap och idéhistoria bedrivs forskning på alla nivåer på institutionen, vilket bidrar till att göra litteraturvetenskap vid Stockholms universitet till en av de starkaste undervisnings- och forskningsmiljöerna inom ämnet i Sverige. Forskning om barn- och ungdomslitteratur är ett profilområde inom denna miljö. Litteraturforskning är ett av åtta ledande forskningsområden vid universitetets humanistiska fakultet.

Ansök här

Läs annonsen för tjänsten som universitetslektor i litteraturvetenskap och här.

Läs annonsen för tjänsten som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur här.