Institutionen för kultur och estetik ligger i Manne Siegbahnhusen på Frescati.
Institutionen för kultur och estetik ligger i Manne Siegbahnhusen på Frescati.

Idéhistoria vid Stockholms universitet ingår i Institutionen för kultur och estetik, som är en av de största institutionerna vid Humanistisk fakultet. Förutom idéhistoria ingår i denna litteratur-, teater-, musik- och konstvetenskap samt kulturarvsstudier och curating. Ämnet har cirka tio anställda lärare och forskare, samt knappt tio doktorander.

Läs hela annonsen och ansök här.