Biblioteket vid Institutionen för kultur och estetik.
Biblioteket vid Institutionen för kultur och estetik.

Inom ämnet idéhistoria vid Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kulturhistoria, filosofihistoria, politisk idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, vetenskapshistoria och kunskapshistoria. Representanter för ämnet deltar aktivt i nationella och internationella forskarnätverk och samarbeten, och har under den senaste tioårsperioden varit framgångrika i att förvärva externa forskningsmedel. Förutom kurser i allmän idéhistoria på grundnivå, fortsättnings- och kandidatnivå, samt möjlighet till masterexamen med inriktning idéhistoria inom masterprogrammen för Historiska studier respektive Kritiska studier, erbjuds en bred uppsättning tematiska kurser på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom bedriver företrädare för ämnet undervisning inom andra ämnen på universitetet, också på andra fakulteter. Idéhistoria ingår i Institutionen för kultur och estetik tillsammans med litteratur-, teater-, musik- och konstvetenskap samt kulturarvsstudier och curating. Institutionen är en av de största vid Humanistisk fakultet, med en rad tvärvetenskapliga initiativ inom forskning och undervisning. Idéhistoria har cirka tio anställda lärare och forskare, samt knappt tio doktorander.

Läs hela annonsen och ansök här