Ledning

Inga Sanner

Prefekt för Institutionen för kultur och estetik och professor i idéhistoria.

Rum: 204
Telefon: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se

Jag är professor i idéhistoria och forskar och undervisar i ämnet. I min forskning intresserar jag mig för frågor som rör det svårfångade begreppet sekularisering - ur ett västerländskt perspektiv och med fokus på den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar. Jag är särskilt intresserad av framväxten av ett slags profan religiositet, med vilket avses trosföreställningar som står i motsättning till kristna uppfattningar samtidigt som de är influerade av dessa. I tre monografier (se nedan) behandlas visioner om den ideala människan och det ideala samhället som grund för sådana trosföreställningar. I de tre böckerna behandlas så kallat moraliska utopier, föreställningar om könskärleken i förhållande till religionen och om det omedvetna som ett ”utopiskt rum”. I samtliga fall är det fråga om föreställningar som förhåller sig till förändringar på det religiösa tänkandets område.

Jag är också verksam utanför universitetet genom föredrag, artiklar med mera. Sedan flera år tillbaka skriver jag kulturartiklar i Svenska Dagbladet.

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
Lördag-söndag STÄNGT

Besöksadress
Institutionen för kultur och estetik
Frescativägen 22B-26
Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 106

Faxnummer
08-16 14 07

Arkivfunktion
registrator.ike@su.se

Användbara kontaktuppgifter

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube