Ann-Margret Liljequist, som disputerade i teatervetenskap 1995, donerade testamentariskt vissa medel till ett årligt stipendium för teaterforskare och författare som gjort sig förtjänta inom svensk teater. Stipendiesumman är 8000 kronor.

Motiveringen till årets stipendiat:

Astrid von Rosen har i boken Dream-Playing Across Borders – Accessing the Non-texts of Strindberg’s A Dream Play in Düsseldorf 1915-18 and Beyond (Göteborg: Makadam) lyft fram en tidig tysk uppsättning av den pjäs som Strindberg själv kallade ”mitt mest älskade Drama, min största smärtas barn”. Scenografen och regissören Knut Ström iscensatte stycket under en intensiv arbetsperiod på stadsteatern i Düsseldorf, en iscensättning som tillhör den moderna teaterns genombrott. Under 1920-talet fick Ström en framträdande roll på Lorensbergsteatern i Göteborg. 

Uppsättningen får en allsidig genomlysning genom det av von Rosen initierade forskningsprojekt som redovisas i denna rikt illustrerade bok. Huvudredaktören von Rosen har själv bidragit med bland annat en utförlig och inträngande analys av Ströms alkemiskt inspirerade tolkning av Strindbergs stycke. Hon behandlar även, tillsammans med sina medförfattare, dansen, kostymerna, musiken av Wilhelm Stenhammar och hela den visuella gestaltningen som blev en teaterhistorisk markör mitt i det Första Världskrigets Tyskland. Den parallella diskussionen av det omfattande arkivarbetet inom projektet ger boken en särskild relevans för dagens teaterhistoriska forskning.

Tidigare stipendiater

Bland tidigare stipendiater kan nämnas Tiina Rosenberg, Barbro Stribolt, Karin Helander, Christina Nygren, Brita Karlsson, Claes Rosenqvist, Ulf Peter Hallberg, Leif Zern, Erik Näslund, Lars Kleberg, Gunilla Palmstierna Weiss och Christina Svens.